Εργαζόμενοι από το Εξωτερικό
  • Αρχική
  • Εργαζόμενοι από το Εξωτερικό
 

Εργαζόμενοι από το Εξωτερικό – Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Η γερμανική αγορά εργασίας παρέχει ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα είναι απαιτητική.

Η απασχόληση στη Γερμανία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες για ειδικευμένους υπαλλήλους από άλλες ευρωπαϊκές και μη χώρες.

Οι μισθοί είναι συνήθως σημαντικά υψηλότεροι από ό,τι στη χώρα καταγωγής, οι αυξήσεις μισθών σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής σχέσης, οι αυξήσεις με βάση τις προσωπικές δεξιότητες και την απόδοση γίνονται με διαφανή κριτήρια, η δικαιοσύνη και οι ίσες ευκαιρίες χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας, οι κοινωνικές παροχές, η εργασιακή ασφάλεια και η αντιστάθμιση του πληθωρισμού αποτελούν βασικά στοιχεία.

Η επαγγελματική εξέλιξη, οι μετεκπαιδεύσεις και η ενασχόληση με τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά και μεθοδολογικά επιτεύγματα στο εκάστοτε εργασιακό πεδίο είναι επίσης μερικά από τα πλεονεκτήματα του γερμανικού εργασιακού κόσμου.

Αυτά που θεωρούνται τα τυπικά δυνατά σημεία του γερμανικού εργασιακού κόσμου αποτελούν ταυτόχρονα και τις μεγαλύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει. Όποιος θέλει να φέρει τα επαγγελματικά του προσόντα και την εμπειρία του στη Γερμανία με όλα τα οφέλη που αυτή προσφέρει, χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη. Μόνο έτσι μπορεί να περάσει γρήγορα, με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και με εγγυημένη επιτυχία από όλες τις διαδικασίες αναγνώρισης, αντιστοίχισης προσόντων και απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων που επιβάλλουν οι γερμανικές αρχές και οι εργοδότες. Επιπλέον, οι αιτήσεις πρέπει να προετοιμάζονται επαρκώς και σύμφωνα με τις γερμανικές τυπικές απαιτήσεις, να καταρτίζονται συμβάσεις και να καθίστανται σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων, έτσι ώστε οι αλλοδαποί εργαζόμενοι να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα του γερμανικού εργασιακού κόσμου. Από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος να αποσπαστεί η προσοχή του, να ανησυχήσει ή να παρεμποδιστεί από την πολυπλοκότητα των τυπικών απαιτήσεων, κάτι που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αποτυχία.

Η GLOSSA INTEGRATION SERVICES ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!

Ένταξη στην αγορά εργασίας

Η Glossa Integration Services προσφέρει όλο το φάσμα των μέσων, των μέτρων και των εξειδικευμένων ατόμων που απαιτούνται για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Αυτό το φάσμα κυμαίνεται από την επικυρωμένη μετάφραση προσωπικών εγγράφων, όπως πιστοποιητικά γέννησης, αποσπάσματα οικογενειακών βιβλιαρίων, ταυτότητες και διαβατήρια, έως υπηρεσίες για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και μαθήματα για τους πολίτες, την αγορά εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, την κινητικότητα και τους καταναλωτές, ενώ περιλαμβάνει και την κατάρτιση προφίλ για τον προσδιορισμό των προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των ατόμων που αναζητούν εργασία. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε μόνιμα απασχολούμενα άτομα που καταρτίζουν προφίλ, τα οποία μιλούν ξένες γλώσσες, καθώς και δικούς μας μεταφραστές για την άμεση λήψη, αξιολόγηση και επικυρωμένη μετάφραση των πιστοποιητικών εκπαίδευσης και προσόντων. Η τελική ένταξη στην αγορά εργασίας πραγματοποιείται μέσω του δανεισμού και της τοποθέτησης προσωπικού, δύο υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δραστηριοτήτων της Glossa Integration Services.

Λόγω του γεγονότος ότι η Glossa Integration Services καλύπτει ολοκληρωμένα όλους τους σταθμούς της διαδικασίας ένταξης, όλα τα βήματα αλληλοσυνδέονται αρμονικά. Ακολουθώντας την αρχή «παροχής όλων των υπηρεσιών από μία πηγή», δεν εξασφαλίζεται μόνο καλύτερος προσανατολισμός και εστίαση για τα άτομα που αναζητούν εργασία και επομένως καλύτερη επιτυχία ένταξης, αλλά και σημαντική αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σχετικής εξοικονόμησης χρόνου και μείωση του συντονισμού και της διοικητικής διαδικασίας στους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Οι γλωσσικές/πολιτιστικές ικανότητες της Glossa Integration Services διασφαλίζουν επίσης ότι οι άποροι εξυπηρετούνται στη δική τους κουλτούρα και γλώσσα προκειμένου να ξεπερνούν τα εμπόδια, έτσι ώστε να αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες ένταξής τους. Οι αβεβαιότητες για τα άτομα και το θάμπωμα των προφίλ εξαλείφονται σε μεγάλο βαθμό. Οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς και οι πιθανοί εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που αναπτύσσουμε για να λάβουν θετικές αποφάσεις υπέρ σας.

Η Glossa Integration Services σας παρέχει στοχευμένη υποστήριξη στα εξής:

  • Δημιουργία προφίλ
  • Κατάρτιση
  • Ειδική εκπαίδευση
  • Στελέχωση
Επικοινωνία Ελλάδα +30 210 6561744

© GLOSSA Integration Services 2011-2022 - Αρχική | Αποποίηση ευθυνών | Impressum | Επικοινωνία